OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, z wyjątkiem Sklepu internetowego www.sklep.kreatywna-kwatera.pl, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji czy wykorzystywane są na potrzeby polepszania, jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.

2. Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.

3.Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia sprzedaży przez sklep.kreatywna-kwatera.pl.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe klientów przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w sklepie, które może nastąpić na jego żądanie ale również w przypadku wycofania przez klienta zgody na przetwarzanie Twoich Danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych klienta, bądź zażądania przez usunięcia danych osobowych klienta.
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych transakcjach klienta, których przechowywanie związane jest np. z gwarancją produktu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dinks Studio Krystian Wójcik, ul. Legionów Polskich 123/18 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej:

ul. Legionów Polskich 123/18, 41-310 Dąbrowa Górnicza lub e-mail: dinks@dinksstudio.pl, studio@kreatywna-kwatera.pl,sklep@kreatywna-kwatera.pl

Zgoda na komercyjne przetwarzanie zdjęć.

Download